Obchodní právo

Obchodní právo

Dlouhodobě se specializujeme na obchodní právo. Poskytujeme právní poradenství živnostníkům a obchodním společnostem. Pomáháme také klientům, kteří chtějí začít podnikat. Při řešení právních problémů spojených s podnikáním klienty upozorňujeme i na daňové a účetní aspekty.

Poskytujeme obchodněprávní poradenství ke všem typům obchodních smluv. Společně s klienty nacházíme vhodná obchodní řešení. Zastupujeme naše klienty při vyjednávání smluvních podmínek. Důležitou pozornost věnujeme předcházení obchodní sporů a nákladných soudních řízení.

Sepisujeme obchodní smlouvy, například kupní, o dílo, nájemní, pachtovní, příkazní, o zprostředkování nebo o obchodním zastoupení. Smlouvy zpracováváme podle požadavků klienta a s přihlédnutím k obchodnímu případu. Jsme tak schopni pomoci našim klientům při řešení jejich právních záležitostí.

U obchodních společností řešíme jejich založení a změny včetně jejich přeměny, zejména fúzí nebo rozdělením. Zabýváme se také likvidací společností. Dále sepisujeme smlouvy o převodu podílů v obchodní korporaci. Zabýváme se odpovědností statutárních orgánů společností a řešením sporů mezi společníky nebo akcionáři.

Klienty zastupujeme v obchodních sporech v řízení před soudy nebo v rozhodčím řízení. Zpravidla se jedná o spory o zaplacení pohledávky, vydání věci nebo splnění jiné nepeněžité povinnosti. Může se také jednat o řízení o určení vlastnického nebo jiného práva. Pokud povinná osoba nesplní svoji povinnost stanovenou soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, zastupujeme klienty též v exekučním řízení.

TOP