Obchodní právo

...je naší další specializací, kterou velmi často poskytujeme.


  • obchodněprávní poradenství
  • zpracování obchodních smluv a jejich změn
  • pomoc při zakládání obchodních korporací a při provádění změn
  • pomoc při přeměnách obchodních korporací
  • pomoc při likvidaci obchodních korporací
  • řešení obchodních sporů včetně zastoupení klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci
  • pomoc při vymáhání pohledávek

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Chrudim, Praha

TOP