Koronavirus
Náhrada škody v souvislosti s koronavirem
V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky přistoupila vláda v rámci krizového zákona k opatřením citelně dopadajícím na řadu právnických a fyzických osob. V důsledku těchto krizových opatření došlo u řady podnikatelů k uzavření nebo zásadnímu omezení činnosti (např. uzavření prodejen, restaurací nebo ubytovacích zařízení). Zároveň byly zrušeny veškeré plánované kulturní, společenské a sportovní akce. Tato krizová opatření měla citelný dopad také na podnikatele, kterých se zákaz činnosti bezprostředně netýkal, a to zejména z důvodu omezení volného pohybu osob a přeshraniční dopravy.
Podle krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona. Stát odpovídá za škodu způsobenou krizovým opatřením bez ohledu na míru zavinění. Velmi problematické bude nicméně prokázání příčinné souvislosti mezi krizovým opatřením a vznikem škody. Bude třeba vycházet z toho, jak by se pravděpodobně krizová situace vyvíjela nebýt krizového opatření, a jaký by to mělo vliv na majetek subjektu, který se domáhá náhrady škody.
Každý, kdo se bude chtít po státu domáhat nároku na náhradu škody v souvislosti s krizovými opatřeními, musí tak učinit nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. V případě, že stát uplatněnou škodu neuzná, bude dále třeba se se nároku na náhradu škody domáhat v příslušném soudním řízení. Díky spojení advokátního, daňového a účetního poradenství dokážeme klientům pomoci s vyčíslením škody a ušlého zisku. Dále můžeme klienty zastupovat v řízení o uplatnění náhrady škody v souvislosti s krizovými opatřeními a v případném navazujícím soudním řízení.
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme
Využijte kontaktní formulář a domluvte si ihned schůzku
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Odeslat
Odeslat