Daně a účetnictví

Daňové poradenství

 • daňová optimalizace
 • zpracování daňových přiznání u daní z příjmů fyzických a právnických osob i v prodloužené lhůtě šesti měsíců, neboť advokát má stejné postavení jako daňový poradce
 • poradenství u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • poradenství v rámci daně z přidané hodnoty včetně zpracování přiznání k této dani
 • poradenství u majetkových daní včetně zpracování přiznání k majetkovým daním
 • poradenství u silniční daně včetně zpracování přiznání

Účetní poradenství

 • účetní poradenství pro podnikatele
 • poradenství pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci
 • zpracování účetních a daňových odpisů
 • zpracování postupů účtování
 • zastoupení účetní jednotky při auditu
 • kvalitní příprava podkladů k daňové kontrole
 • daňové úlevy a slevy

Vedení účetnictví

 • komplexní vedení účetnictví pro podnikatele
 • vedení mzdové agendy
 • zpracování pohledávek a závazků
 • pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • sestavení účetní závěrky a uzávěrky
 • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce
 • upozornění na rizikové položky v účetnictví

Vedení daňové evidence

 • komplexní vedení daňové evidence
 • vedení evidence dlouhodobého majetku a daňových odpisů
 • vedení mzdové agendy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty včetně zpracování přiznání k této dani
 • zpracování roční závěrky
 • zpracování přiznání daně z příjmů fyzických osob
TOP