Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Uživatele těchto internetových stránek informujeme o níže popsaném zpracovávání osobních údajů, které provádíme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Správcem osobních údajů podle tohoto nařízení jsou:
  • JUDr. Ing. Jiří Klavík se sídlem Havlíčkova 99, 537 01 Chrudim III, IČ: 45968802, ev. č. ČAK 07731,
  • Ing. Bohuslava Klavíková se sídlem Havlíčkova 99, 537 01 Chrudim III, IČ: 49806238,
  • JUDr. Ing. Jiří Klavík ml. se sídlem Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ: 70735441, ev. č. ČAK 17651.
Osobní údaje získané o uživatelích těchto internetových stránek zpracováváme za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na internetových stránkách a v jejich následné optimalizaci. Informace o tom, jak jsou tyto internetové stránky užívány, jsou sdíleny se společností Google, Inc. v rámci nástroje Google Analytics.
Pro analýzu chování uživatelů internetových stránek využíváme soubory cookie, které se při návštěvě těchto internetových stránek ukládají do počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Osobní údaje obsažené v souborech cookies uchováváme po dobu vypršení jejich platnosti či jejich odstranění ze zařízení uživatele. Pravidla pro používání cookies si každý uživatel může nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.
Dále zpracováváme osobní údaje získané z kontaktního formuláře, který slouží ke zjednodušení a zrychlení komunikace mezi námi a uživateli těchto internetových stránek. Při vyplňování kontaktního formuláře vyžadujeme zadání jména a telefonního čísla nebo e-mailové adresy, a to za účelem zaslání odpovědi na uživatelem položený dotaz. Jedná se o přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře uchováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu jednoho měsíce.
V rámci zpracování osobních údajů má uživatel následující práva:
  • právo na přístup - uživatel má právo vědět, jaké údaje, za jakým účelem a po jakou dobu o něm zpracováváme, kde údaje o něm získáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Pokud si uživatel není jistý, které osobní údaje o něm zpracováváme, může nás požádat o potvrzení. Pokud jsou osobní údaje o něm zpracovávány, má uživatel právo na jejich bezplatnou kopii.
  • právo na opravu - pokud uživatel zjistí, že jeho osobní údaje jsou nepřesné, má právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů.
  • právo na výmaz - uživatel má právo požadovat odstranění osobních údajů. Osobní údaje odstraníme bez zbytečného odkladu zejména tehdy, pokud jsou již nepotřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Dále osobní údaje odstraníme v případě, že uživatel vznese oprávněnou námitku proti jejich zpracování, nebo pokud by jejich zpracování bylo v rozporu s právními předpisy.
  • právo na omezení zpracování - uživatel má právo požadovat dočasné omezení zpracování osobních údajů, pokud není zřejmé, zda a kdy máme tyto údaje odstranit. Toto právo může uplatnit, pokud popírá přesnost, odmítá odstranění nebo pokud šetříme námitku proti zpracování. Dále omezíme zpracování osobních údajů, které jsou již nepotřebné, ale existuje právní povinnost je uchovat.
  • právo vznést námitku proti zpracování - uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
  • právo podat stížnost - pokud se uživatel domnívá, že osobní údaje o něm zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás uživatelé mohou obracet prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto internetových stránkách. Žádosti uživatelů vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku uživatele, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budeme uživatele neprodleně informovat.
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme
Využijte kontaktní formulář a domluvte si ihned schůzku
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Odeslat
Odeslat