Advokátní služby | Daně a účetnictví

JUDr. Ing. Jiří Klavík | JUDr. Ing. Jiří Klavík ml. | Ing. Bohuslava Klavíková

Advokátní služby

JUDr. Ing. Jiří Klavík | JUDr. Ing. Jiří Klavík ml.

Daně a účetnictví

Ing. Bohuslava Klavíková

PREV
NEXT

Rodinná kancelář s dlouholetou tradicí

Najdete nás v Chrudimi a v Praze

Advokátní služby

V rámci advokacie se specializujeme zejména na právo občanské, obchodní, pracovní a rodinné.

Poskytujeme právní poradenství. Sepisujeme kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy. Provádíme advokátní úschovu peněžních prostředků, zejména v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem. U obchodních korporací (obchodních společností a družstev) zajišťujeme jejich založení a změny. Provádíme také jejich přeměny nebo likvidaci.

Zastupujeme klienty před soudy například v řízení o zaplacení pohledávky nebo o splnění jiné povinnosti. V rámci rodinného práva zastupujeme klienty při rozvodovém řízení, v řízení o péči o děti a stanovení výživného. Klienty zastupujeme rovněž ve vykonávacím (exekučním) řízení.

Daňové právo

Dlouhodobě se specializujeme na daňové právo a poskytujeme daňové poradenství.

Zastupujeme klienty v celém daňovém řízení, zejména při daňové kontrole a podání odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o doměření daně.

Pokud bylo odvolání zamítnuto odvolacím orgánem, lze je napadnout žalobou ve správním soudnictví podanou ke krajskému soudu, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Proti zamítnutí správní žaloby je možné ve lhůtě dvou týdnů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k dlouhodobé praxi v oblasti daňového práva máme vysokou úspěšnost v zastoupení klientů v daňovém řízení a ve správním soudnictví v řízení o přezkoumání daňových rozhodnutí při doměření daně.

Daně a účetnictví

Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti daní a účetnictví. Při daňovém a účetním poradenství řešíme i veškeré právní aspekty zadané problematiky. Vycházíme vždy z individuálních požadavků klienta.

Zabýváme se optimalizací daní. Zajišťujeme komplexní služby při vedení účetnictví pro podnikatele a daňové evidence pro podnikající fyzické osoby.

Při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob má advokát ze zákona stejné postavení jako daňový poradce.

Proto je oprávněn zpracovat a podat za klienta daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob v prodloužené lhůtě šesti měsíců po skončení zdaňovacího období, tj. zpravidla do 1. července následujícího kalendářního roku.

TOP