Advokátní služby | Daně a účetnictví

JUDr. Ing. Jiří Klavík | JUDr. Ing. Jiří Klavík ml. | Ing. Bohuslava Klavíková

Advokátní služby

JUDr. Ing. Jiří Klavík | JUDr. Ing. Jiří Klavík ml.

Daně a účetnictví

Ing. Bohuslava Klavíková

PREV
NEXT

Rodinná kancelář s dlouholetou tradicí

Najdete nás v Chrudimi a v Praze

Advokátní služby

V rámci soukromého práva se specializujeme zejména na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. V oblasti veřejného práva se zaměřujeme zejména na daňové, insolvenční, stavební, přestupkové a trestní právo.

Poskytujeme právní poradenství. Sepisujeme kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy. V rámci uzavírání kupních smluv k nemovitým věcem provádíme také advokátní úschovu peněžních prostředků. U obchodních společností a družstev zajišťujeme jejich založení a změny. Provádíme také jejich přeměny nebo likvidaci.

Zastupujeme klienty před soudy například v řízení o zaplacení pohledávky nebo o splnění jiné povinnosti. V rámci rodinného práva zastupujeme klienty při rozvodovém řízení, v řízení o péči o děti a stanovení výživného. Klienty zastupujeme rovněž ve vykonávacím (exekučním) řízení.

Daňové právo

Dlouhodobě se specializujeme na daňové právo, kde zastupujeme klienty nejen v celém daňovém řízení, ale i jednorázově při daňové kontrole a podání odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o doměření daně.

Přestože je v poučení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství uvedeno, že se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat, lze proti němu v dvouměsíční lhůtě podat správní žalobu ke krajskému soudu. Proti zamítnutí správní žaloby je dále možné ve lhůtě dvou týdnů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k dlouhodobé praxi v oblasti daňového práva máme vysokou úspěšnost
v zastoupení klientů v daňovém řízení a v navazujícím soudním řízení správním. Dále se specializujeme na trestní právo daňové, kde je naší velkou výhodou podrobná znalost daňové problematiky.

Daně a účetnictví

Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti daní a účetnictví. Při daňovém a účetním poradenství řešíme i veškeré právní aspekty zadané problematiky. Vycházíme vždy z individuálních požadavků klienta.

Zabýváme se rovněž daňovou optimalizací, při které využíváme legální prostředky pro snížení daňové povinnosti. Zajišťujeme komplexní služby při vedení účetnictví pro podnikatele a daňové evidence pro podnikající fyzické osoby. Zabezpečujeme veškerý kontakt klientů s finančními úřady a dalšími orgány státní správy.

Při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob má advokát stejné postavení jako daňový poradce. Proto je oprávněn zpracovat a podat za klienta daňové přiznání v prodloužené šestiměsíční lhůtě , tj. do prvního července následujícího kalendářního roku.

TOP