Rodinná kancelář s dlouholetou tradicí
Naše služby poskytujeme již 30 let
Najdete nás v Praze a v Chrudimi
Poskytujeme široké spektrum služeb, které jsou zaměřeny na komplexní přístup ke klientům.
Jedná se o spojení advokátního, daňového a účetního poradenství, které spolu úzce souvisí a doplňuje se.
Klienti jsou proto při řešení právních problémů upozorňováni na daňové a účetní aspekty a naopak.
Naše kancelář má dlouholetou tradici, právní, účetní a daňové služby poskytuje již od roku 1994.
Vycházíme z individuálních požadavků našich klientů tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.
Poskytování služeb je spojeno s vysokou profesionalitou, odborností a flexibilitou.
Advokátní služby
V rámci soukromého práva se specializujeme zejména na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. V oblasti veřejného práva se zaměřujeme zejména na daňové, insolvenční, stavební, přestupkové a trestní právo.
Poskytujeme právní poradenství. Sepisujeme kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy. V rámci uzavírání kupních smluv k nemovitým věcem provádíme také advokátní úschovu peněžních prostředků. U obchodních společností a družstev zajišťujeme jejich založení a změny. Provádíme také jejich přeměny nebo likvidaci.
Zastupujeme klienty před soudy například v řízení o zaplacení pohledávky nebo o splnění jiné povinnosti. V rámci rodinného práva zastupujeme klienty při rozvodovém řízení, v řízení o péči o děti a stanovení výživného. Klienty zastupujeme rovněž ve vykonávacím (exekučním) řízení.
Více informací
Daňové právo
Dlouhodobě se specializujeme na daňové právo, kde zastupujeme klienty nejen v celém daňovém řízení, ale i jednorázově při daňové kontrole a podání odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o doměření daně.
Přestože je v poučení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství uvedeno, že se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat, lze proti němu v dvouměsíční lhůtě podat správní žalobu ke krajskému soudu. Proti zamítnutí správní žaloby je dále možné ve lhůtě dvou týdnů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Vzhledem k dlouhodobé praxi v oblasti daňového práva máme vysokou úspěšnost v zastoupení klientů v daňovém řízení a v navazujícím soudním řízení správním. Dále se specializujeme na trestní právo daňové, kde je naší velkou výhodou podrobná znalost daňové problematiky.
Více informací
Daně a účetnictví
Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti daní a účetnictví. Při daňovém a účetním poradenství řešíme i veškeré právní aspekty zadané problematiky. Vycházíme vždy z individuálních požadavků klienta.
Zabýváme se rovněž daňovou optimalizací, při které využíváme legální prostředky pro snížení daňové povinnosti. Zajišťujeme komplexní služby při vedení účetnictví pro podnikatele a daňové evidence pro podnikající fyzické osoby. Zabezpečujeme veškerý kontakt klientů s finančními úřady a dalšími orgány státní správy.
Při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob má advokát stejné postavení jako daňový poradce. Proto je oprávněn zpracovat a podat za klienta daňové přiznání v prodloužené šestiměsíční lhůtě , tj. do prvního července následujícího kalendářního roku.
Více informací
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme
Využijte kontaktní formulář a domluvte si ihned schůzku
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.